تهران - کربلا

.
تهران - کربلا

بده در راه خدا من به خدا محتاجم
من به بخشندگی آلِ عبا محتاجم

از قنوتِ سحرِ مادرتان جاماندم
پسرِ حضرت زهرا به دعا محتاجم

مهربان ، کاش زُهیری بَغلم می کردی
من به آغوشِ پُر از مهرِ شما محتاجم

شوقِ پرواز بده روحِ زمین گیرِ مرا
به جنونِ سرِ اِیوان طلا محتاجم

دودِ این شهر مرا از نفس انداخته است
به هوای حرم کربُبلا محتاجم

چقدَر گریه کنم تا نبری از یادم
در سراشیبیِ قبرم به شما محتاجم...

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام خامنه ای» ثبت شده است

من افراطی ام!!

يكشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۰۲:۲۶ ب.ظ

ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ۱۵ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۴۲ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ...

ﻣﻦ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﻧﻮﺭ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﻦ ۱۳ ﺁﺑﺎﻥ ۵۸ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ " ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ...

ﻣﻦ ۵ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ۵۹ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ: " ﺍﯾﻦ ﺷﻦ ﻫﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪﺍ بود ...

ﻣﻦ ۳ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۱ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ : "ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ...

ﻣﻦ ۱۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۶۸ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ، ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ...

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﺮﺯﺍﻥ "ﺣﯿﺎﺗﯽ" ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻧّﺎﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻧّﺎ ﺍﻟﯿﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ ...

ﺍﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ...

ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ... ﺻﺪﺍﯼ ﺁﮊﯾﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ، ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﻣﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ " ﺍﻣﺎﻡ" ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ...

ﻣﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ، ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﺧﻤﯿﻨﯽ ...

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ... ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﮏ "ﺁﻩ " ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ...

ﻣﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻮﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ...

ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﭘﯿﺮ ﺟﻤﺎﺭﺍﻥ...

ﻣﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ... ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ "ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ" ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻡ...

ﻣﻦ ﺩﺭ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ!

ﻣﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﮐﺮﯼ ﻭ ﺧﺮﺍﺯﯼ ندیده ﺍﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺗﺮﻭﺭ ﺻﯿﺎﺩ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ ...

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺰﻭﯾﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻓﺘﻨﻪ ...

ﺗﺎ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ...

ﻣﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ!

ﺍﻣﺎ ...

ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺩﺭ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺎ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ۲۳ ﺗﯿﺮ ۷۸ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ۹ ﺩﯼ ۸۸ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ۸۸ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ...

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍتی ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﺃﯼ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺤﺶ ...

ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﺍﻡ ...

ﻣﻦ ﺑﺎ "ﺧﺪﺍ" ﻭ "ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ" عهد ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﻪ ﺑﺎ " ﮐﺪﺧﺪﺍ ..."

ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺩﻻﺭ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﻢ ...

ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺍﻡ!

ﯾﮏ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﯾﺪﻩ!

ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...

ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﻡ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﺳﺖ ...

ﺍﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﻡ!

"ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ"

ﻣﻦ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯﺁﻥ ﺧﺪﺍﺳﺖ ...

ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣَﻠِﻴﻚٍ ﻣُّﻘْﺘَﺪِﺭٍ ...

مردمانی از جنس باران!

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۰۹:۴۴ ب.ظ

عقید مینویسد:

 

18+

 

یه موضوعی ذهن من رو بعد از خوندنش خیلی درگیر کرد و با اجازه ی صاحب نویسنده قرار شد انتشارش بدم!

بعد از خوندن متن چهرتون دیدنی میشه از تعجب!

و

قضاوت با خودتان...

ماه بی غروب مایی تو ای حضرت ماه!

سه شنبه, ۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۴:۵۳ ب.ظ

عقید مینویسد:

 

حاج آقا مجتهدی(رضوان الله علیه) مثال جالبی رو در مورد انقلاب اسلامی زدند، فرمودند که:

 

خلقت انسان تدریجی بود، ابتدا گِل خالص بود سپس تبدیل به نطفه، بعد علقه، بعد از آن مضغه، بعد استخوان و بر استخوان گوشت پوشیده شد و در آخر تبدیل به انسان {اشرف مخلوقات} شد.

تشکیل انقلاب اسلامی هم تدریجی بود که احتیاج به مقدماتی داشت، ابتدا علمای ربانی اصل این انقلاب را پی ریزی کردند و علمای دیگر ادامه دادند؛ از جمله مرحومین آیات عظام: کاشانی، بهبهانی، شیخ فضل الله نوری، مدرس و... که باعث رشد این انقلاب شدند تا اینکه امام خمینی(رحمه الله علیه) این نعمت انقلاب را کامل کرد و انقلاب تبدیل به انسان بالغ و حکومتی استوار شد.

پیامبر اکرم(صل الله علیه و آله) فرمودند: اِستِتامُ المعروفِ اَفضَلُ مِن ابتدائه{تمام کردن نیکی برتر از شروع کردن آن است}1

---------------------------------------------

پس چقدر مسئولیت ما سنگینه و حساس برای حفظ این نعمت بزرگ الهی.

مخصوصا خون هایی که ریخته شده بر پای این سرو انقلاب که این چنین رشد کرده و استوار شده است.

خدایا من خجالت میکشم به خودم بگم انقلابی!!

از وقتی که حضرت ماه گفتند من انقلابی ام!!! :(

وقتی انقلابی بودن خودم با رهبرمون رو مقایسه میکنم میبینم اوووه! ما کجا و یار کجا!!

به قول حافظ که گفت:

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ / ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا!!

و بیشتر از این میترسم که به خودم برچسب منتظر امام عصر(عجل الله فرجه) بودن بزنم!!!

چون میدونم که کاملا وضعیت قرمز میشه یهو!!

 

ولی چه کنیم؟ به قول یکی از دوستان مجازی که تو وبلاگش نوشته بود:

اگر امام خامنه ای نبود، میکشت غروب آدینه ها مارا...

الحق که در غیاب حضرت در حق ما دارند پدری میکنند...

و ما نمکدان نشکنیم خوب است!

 

جمال روی تو حجت موجه ماست... آقا جونم :)

 

منتظر روزی ام که پرچم انقلاب را به دست فرمانده ی کل بدهی

ای نائب المهدی(عجل الله فرجه)

 

ما جز خدا به غیر توکل نمی کنیم

ما جز به اهل بیت توسل نمی کنیم

باید در این زمانه ولایت مدار بود

ور نه به هیچ جای جهان گُل نمی کنیم

ما ذاکریم؟ نه، همه سرباز رهبریم

وقتی که امر کرد تأمل نمی کنیم

گوید اگر روید در آتش به سر رویم

سر هم اگر که خواست تعلل نمی کنیم

هرکس که در مقابل آقا بایستد

در هر لباس و پُست، تحمل نمی کنیم

عباس ماند چون که مطیع امام بود

در او «چرا» به حرف امامش حرام بود!

 

****************************************************************

کلام معصوم: نخوردن یک لقمه حرام در نزد خداوند، محبوب تر از دو هزار رکعت نماز مستحبی است{امام صادق(ع)}

پیام شهید: ای مردم مسلمان ایران، شما را قسم میدهم به آبروی زهرا(س) با هم متحد باشید، با هم خوب باشید و امام را تنها نگذارید، یار غمخوار امام باشید، در نماز جمعه شرکت کنید، با هم وحدت داشته باشید{شهید رضا امجدی}

________________________

پ.ن1: امالی شیخ طوسی/596

پ.ن2: تابلوهایی که آقای روحانی نباید فراموش کند! کلیک کنید :)

پ.ن3: گالری اشعار بروز رسانی شد

 

 

 

 

کاملا بی ربط: عاشق خدا باش تا معشوق خلق شوی.